Søstre av kirsebærhagen

«Søstre av kirsebærhagen» er en adapsjon av «Kirsebærhaven», med elementer fra andre tekster av Tsjekhov. Stykket handler om 6 venninner som får satt sitt vennskap på prøve når de brått må forholde seg til noen vanskelige avgjørelser.
Etter nylig å ha mistet sine foreldre står Lucinda som enearving til kirsebærhagen og familiens eiendom. Sammen med sine fem venninner oppdager hun at arven er annerledes enn antatt. Problemstillingene de står overfor tvinger fram verdivalg som utfordrer både vennskap og deres identitet.

90 min Målgruppe: U Publikum: U/V

Detaljer

Roller

  • 0 Menn
  • 6 Kvinner
  • 0 Barn

Merknad

Dramas har noter til en sang, Your Wish.

Skulle det være behov for tilpasninger i manuset, står hver enkel teatergruppe fri til å gjøre nødvendige justeringer. Ta gjerne kontakt ved store tilpasninger.

Til urfremføringen ble det laget musikk som lå under de ulike scenene. Denne musikken er mulig å få tilsendt hvis ønskelig.
Musikkstykkene som nevnes i sceneanvisningene er ikke rettighetsbelagte. Det er imidlertid innspillinger av disse. Teatergruppene står ansvarlige for å skaffe tilveie rettigheter til bruk av innspillinger.
Verken musikken som er komponert til stykket eller musikkstykkene som er nevnt i sceneanvisningene er obligatoriske.