Romeo og Julie

+ byfolk fra Verona, slektninger fra begge husene, masker, vaktmenn, og tjenestefolk.
Bakgrunnen er to rivaliserende familier i Verona. Romeo kommer fra den ene og Julie fra den andre. Familiefeidene gjør det umulig for dem å leve sammen - og deres kjærlighetshistorie ender i ulykke og død.

120 min Målgruppe: V

Detaljer

Roller

  • 18 Menn
  • 4 Kvinner

Merknad

+ statister. 5 akter. Bearbeidelse av Thomas Mellgren etter K.A. Hagbergs oversettelse.