Trost i taklampa

Handllingen foregår i ei bygd hvor Gunvor Smikkstugun kommer hjem etter å ha tjent i byen. Hun kommer med nye ideer- og blir straks en trussel mot det etablerte bygdesamfunnet. Her finnes mange av Prøysens kjente melodier- og det er en overflod av humor og komiske situasjoner gode karakterer- og samtidig en alvorlig undertone. Operetten bærer preg av å være et etterkrigsprodukt idet budskapet om å pakke sammen og dra til byen, det finnes ikke noen fremtid på bygda, nok virker litt malplassert i våre dager. Men sett ifra forholdene rundt 1950 er dette fullt forståelig da arbeidsfolk i stor grad var avhengig av storbøndene.

90 min Målgruppe: V Publikum: U/V

Detaljer

Roller

  • 18 Menn
  • 13 Kvinner
  • 0 Barn

Merknad

Operette med 31 roller.