Lærde damer

"Lærde damer" er det nest siste stykket Moliere skrev, og har brodd mot hendelser og personer i fransk hoff- og kulturliv på 1600-tallet. Men det finnes klare paralleller til i dag faktisk er det et kvinne-universitet de lærde damene planlegger - og eller får både "dagbladismen" og språklig snobbethet gjennomgå.
Hallldis Moren Vesaas har gitt stykket en fri oversettelse - og slik viser det seg at 300 år gamle komedier løfter opp et slags speil for oss - og vi kan se et like klart bilde av dagens virkelighet.

Målgruppe: U/V Publikum: U/V

Detaljer

Roller

Merknad

11 roller