Nokon kjem til å komme

Eit par har kjøpt eit gamalt hus som ligg aude til ute ved havet. Hit flyttar dei for endeleg å kunne få vere aleine saman. Men begge har ei underliggjande frykt for at dei ikkje skal lukkast med dette prosjektet. Ho kjenner på seg at nokon kjem til å komme, at ei skal komme, som ikkje vil la dei få vere i fred. Når den gamle huseigaren dukkar opp for å helse på dei nyinnflytta, slår sjalusien og uvissa ut også hos mannen.

60 min Målgruppe: V Publikum: V

Detaljer

  • Manus id: 7173
  • Forfatter: Jon Fosse
  • Kategori: Drama
  • Språk: Norsk, nynorsk
  • Originalspråk: Norsk, nynorsk
  • Registrert: 07.05.1999
  • Tilgjengelig: Nei

Roller

  • 2 Menn
  • 1 Kvinner