Brørne Østermanns huskors

Handlinga i dette stykket går føre seg på garden til brørne Østermann ein stad i skjergarden i Østfold. Ettersom det er dårleg stelt både med gardsbruket og brørne, festar dei ei dame som Lasse (den eldste av brørne) har møtt i byen. Handlinga byrjar den dagen ho kjem. Anna viser seg å vere ei dame med bein i nasa - brørne får plent oppføre seg som folk og handsame ho som ei dame. Dei nektar, men lyt gjera det likevel. Anna tek Aksel i teneste og syt for at han og Ella får vera i lag. Foreldra til Ella set seg i mot, men kan lite hamle opp med Anna si vilje. Dei ynskjer og at brørne vart umyndiggjorde så dei sjølv fekk garden. Alle freistar dei å verte kvitt Anna, men til og med lensmannen må gje opp. Etterkvart som Anna si disiplin bring velstand til garden, vert brørne venlegare stemt.

90 min Målgruppe: U/V Publikum: U/V

Detaljer

Roller

  • 7 Menn
  • 4 Kvinner
  • 0 Barn

Merknad

Østfolddialekt
OBS! Det gis for tiden ikke spilletillatelser for dette verket.