Illustrasjonsfoto: Terje Svindseth/Teaterlaget i BUL OSLO

Amatørteater inn i Musikkutstyrsordningen


Visste du at Musikkutstyrsordningen fra 2019 er utvidet til å omfatte scenekunst og amatørteater? Første frist for å søke tilskudd er 2. september 2019 kl 13:00.

Søk om tilskudd! Frist 2. september og 2. mars

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

I 2019 ble ordningen utvidet fra å være en ordning for kun rytmisk musikk, til også å omfatte enda flere musikksjangre, scenekunst og amatørteater.

Hvem kan søke om hva?

Musikkutstyrsordningens tilskuddsområder

I første tildelingsrunde ble det tildelt midler til mange spennende amatørteater- og scenekunstprosjekter.

Les mer om utvidelsen av Musikkutstyrsordningens mandat