Dario Fo og Franca Rame


Bortsett fra «En anarkists tilfeldige død», oversatt av Else Michelet, og «En ensom kvinne», oversatt av Maria Sand, er Dario Fo og Franca Rames verk dessverre inntil videre ikke tilgjengelig på norsk.

Dette skyldes at de norske oversettelsene som inntil nå har vært tilgjengelig via Dramas, foreløpig ikke er vurdert og godkjent av forlaget som forvalter rettighetene i Norden.

Når oversettelsene er gjennomgått, håper vi å kunne formidle flere manus skrevet av de to populære italienske dramatikerne, som både var gift med hverandre og skrev sammen. Blant annet er de kjent for sine politiske farser og kvinnemonologer.

 

En anarkists tilfeldige død

En ensom kvinne