Dramas har nytt system


Dramas har lansert et nytt system for abonnementer mandag 27. august. Alle våre brukere må registrere seg på nytt fra denne datoen.

Det nye systemet vårt vil gjøre at vi kan tilby dere bedre tjenester. Utsending av manus vil skje mer automatisk, og søknadsbehandling og godkjenning av kontrakter vil skje digitalt. Slik blir saksgangen både mer oversiktlig og effektiv.

 • Alle brukere må registrere seg på nytt på dramas.no.
 • Vi ønsker at du registrerer organisasjonen (teatergruppa, skolen/kulturskolen eller frigruppa) du er tilknyttet, med organisasjonsnummer om det finnes.
 • Et abonnement for å bestille ubegrenset antall lesemanus koster kr 300,- per år. Dere fornyer selv abonnementet neste gang dere trenger det igjen, etter at året har gått.
 • Den som har bestilt abonnementet, kan legge til andre brukere som kan bestille manus til lesning og fremføring på vegne av organisasjonen.
Min side kan du se
 • oversikt over status på søknadene dine
 • godkjenne fremføringskontrakten digitalt
 • levere billettregnskapet digitalt
 • Lurer du på noe – ta kontakt med oss!

  I oppstarten jobber vi med å teste og kvalitetssikre systemet. Vi er takknemlige for tilbakemeldinger ved eventuelle feil, særlig i forbindelse med registrering av organisasjon og betaling av abonnement. Ikke nøl med å ringe eller sende e-post til Trine på manus@dramas.no om du har spørsmål eller opplever problemer!

  Takk for tålmodigheten!