Kulturrådet

Korona-kompensasjon til kulturfeltet


På grunn av koronakrisen på kulturfeltet har Kulturrådet fått i oppgave å forvalte en ny kompensasjonsordning på 300 millioner kroner som målrettes mot kultursektoren.

Ordningen er midlertidig, og er rettet inn mot alle kulturaktører som har måttet avlyse eller utsette arrangementer som følge av de påleggene og forbudene som har kommet fra helsemyndighetene. Tiltakspakken for kultur, frivillighet og idrett som ble lagt frem 18. mars omfatter ikke institusjoner med driftstilskudd fra Staten.

Les mer om Kulturrådets koronatiltak

 

Les Kulturdepartementets pressemelding om krisetiltak for kultur, frivillighet og idrett