Søk tilskudd til leie av utstyr fra MUO


Musikkutstyrsordningen (MUO), som er utvidet til å omfatte amatørteater, har en ny prøveordning som dere i amatørteatergrupper, frivillige lag og foreninger bør søke på!

Ny prøveordning for tilskudd til innleie av teknisk utstyr

Med utvidet mandat er det viktig for Musikkutstyrsordningen (MUO) å møte behovet til frivillige lag og foreninger på best mulig måte. Frem til det finnes en god nok infrastruktur med egnede og utstyrte lokaler over hele landet, vil vi åpne opp for at lag og foreninger i en mellomfase kan søke om tilskudd til å leie inn dette utstyret til enkelte konserter eller forestillinger.

Hva:

Tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, med bemanning og nødvendig teknisk tilbehør. Maksimal tilskuddsramme er kroner 50.000 per kalenderår til et lag eller en forening. Det kan søkes om tilskudd til flere forestillinger, inkludert prøveperioder, innenfor samme kalenderår.

Hvem:

Frivillige lag og foreninger. (Målgruppen for ordningen er ulike teatergrupper, kor, korps, orkester og andre lag. Merk at søker må kunne vise til en helårsaktivitet som fører frem til forestillingen eller konserten. Festivaler kan ikke søke.

Les mer om prøveordningen og søk herForeslå kandidater til nytt fordelingsutvalg for MUO 2020–2021 

Musikkutstyrsordningen (som snart bytter navn) ønsker også forslag til kandidater til nytt fordelingsutvalg for 2020–2021.

Les mer om hvordan du melder inn forslag til kandidater her

Vi i Dramas oppfordrer til å foreslå flinke og engasjerte folk fra amatørteaterfeltet!