Tilskuddsordninger til amatørteater fra Kulturrådet


Kulturrådet har utlyst to nye tilskuddsordninger til amatørteater: Én til amatørteateraktivitet i grupper (søknadsfrist var 3. september) og en enkeltutlysning til amatørteaterprosjekter med tema «Utenforskap» (søknadsfrist var 16. oktober).

Amatørteaterprosjekter om utenforskap (frist var 16. oktober)

Formålet er å støtte amatørteaterprosjekter som tematiserer utenforskap.

Enkeltutlysning knyttet til tema for Kulturrådets årskonferanse; Utenforskap. Innenfor tematikken utenforskap kan man finne et bredt spekter av undertematikker, som kan være relevante for mange ulike aktører innen amatørteaterfeltet. I enkeltutlysningen er det åpent for at alle kan søke, ikke bare voksne over 18 år. Det kan også søkes om støtte til større arrangementer som er utelukket i tilskuddsordningen amatørteateraktivitet i grupper.

Lenke til Kulturrådet: Utlysning av støtte til amatørteaterprosjekter om utenforskap

Les mer om årskonferansen og prosjektutlysningen

Søknadsskjema åpner 16. september.

Amatørteateraktivitet i grupper (frist var 3. september)

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre de økonomiske rammene for frivillig amatørteater blant voksne og bidra til økt aktivitet i amatørteaterfeltet. Betegnelsen teater inkluderer ulike performative uttrykksformer som for eksempel musikkteater, performance, dans, impro, laiv/rollespill, revy eller nysirkus.

Lenke til Kulturrådet: Utlysning av støtte til amatørteateraktivitet i grupper