Tilskuddsordninger til amatørteater fra Kulturrådet


Ikke glem søknadsfrist 3. mars for tilskuddsordningen «amatørteateraktivitet i grupper». Søknaden er det Kulturrådet som skal ha.

 

Amatørteateraktivitet i grupper (frist 3. mars kl 13.00)

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre de økonomiske rammene for frivillig amatørteater blant voksne og bidra til økt aktivitet i amatørteaterfeltet. Betegnelsen teater inkluderer ulike performative uttrykksformer som for eksempel musikkteater, performance, dans, impro, laiv/rollespill, revy eller nysirkus.

Lenke til Kulturrådet: Utlysning av støtte til amatørteateraktivitet i grupper

Her kan du også lese hvem som fikk støtte i forrige runde. Det er søknadsfrist to ganger i året.