Illustrasjonsfoto: Terje Svindseth/Teaterlaget i BUL OSLO

Utstyrsordningen Kulturrom - også for amatørteater


Visste du at Kulturrom (tidl. Musikkutstyrsordningen) er utvidet til å omfatte scenekunst og amatørteater? Neste frist for å søke tilskudd er 2. mars 2020 kl 13:00. I tillegg har de en prøveordning der dere kan søke om tilskudd til leie av utstyr.

Søk om tilskudd! Kulturrom har frist 2. mars og 2. september

Kulturrom er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

I 2019 ble ordningen utvidet fra å være en ordning for kun rytmisk musikk, til å omfatte enda flere musikksjangre, scenekunst og amatørteater.

I januar 2020 ble det kunngjort at Musikkutstyrsordningen byttet navn til Kulturrom.

«Navnet Kulturrom speiler vårt utvidede mandat og ruster oss samtidig for fremtiden på en god måte. Med et nytt og mer inkluderende navn er vi klare for å ta et enda større ansvar for å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet.»

– Karen Sofie Sørensen, daglig leder i Kulturrom

Hvem kan søke om hva?

Tilskuddsområdene til Kulturrom

I første tildelingsrunde ble det tildelt midler til mange spennende amatørteater- og scenekunstprosjekter.

Les mer om utvidelsen av Musikkutstyrsordningens mandat

Ny prøveordning for tilskudd til innleie av teknisk utstyr

Med utvidet mandat er det viktig for Kulturrom å møte behovet til frivillige lag og foreninger på best mulig måte. Frem til det finnes en god nok infrastruktur med egnede og utstyrte lokaler over hele landet, vil vi åpne opp for at lag og foreninger i en mellomfase kan søke om tilskudd til å leie inn dette utstyret til enkelte konserter eller forestillinger.

Hva:

Tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, med bemanning og nødvendig teknisk tilbehør. Maksimal tilskuddsramme er kroner 50.000 per kalenderår til et lag eller en forening. Det kan søkes om tilskudd til flere forestillinger, inkludert prøveperioder, innenfor samme kalenderår.

Hvem:

Frivillige lag og foreninger. (Målgruppen for ordningen er ulike teatergrupper, kor, korps, orkester og andre lag. Merk at søker må kunne vise til en helårsaktivitet som fører frem til forestillingen eller konserten. Festivaler kan ikke søke.

Les mer om prøveordningen og søk her