Endringer på grunn av korona


Mange teaterforestillinger må utsettes eller avlyses på grunn av korona-situasjonen. Gi Dramas beskjed om endringene, så hjelper vi dere!

Endringer i planlagte teaterforestillinger

Hele kultur-Norge, både det profesjonelle og det frivillige feltet, er satt på pause i forbindelse med situasjonen med korona og smittevern. Vi har stor forståelse for at forestillinger må avlyses eller utsettes.

Gi Dramas beskjed så snart dere ser at dere må gjøre endringer i forhold til den inngåtte avtalen om fremføring. Når dere vet mer om aktuelt tidspunkt for planlagte forestillinger, kan vi hjelpe dere med å avtale ny spilleperiode.

Bestill gjerne et digitalt manus til gjennomlesning så lenge, nå er det tid for å planlegge!

Hjemmekontor

Vi i Dramas har hjemmekontor inntil videre, men vi er stort sett tilgjengelige via e-post og telefon i kontortida.

Ta vare på dere selv og hverandre!

Informasjon fra MTI

Har dere søkt om fremføringsrettigheter til originalverk via Music Theatre International (MTI) Europe, er også de behjelpelige med å utsette eller avlyse forestillinger.

Les informasjon om korona hos MTI