Hva er Dramas?


Dramas er et serviceorgan for amatørteatergrupper i Norge som driftes av Teateralliansen. Dramas formidler manus til lesing til teatergrupper, behandler søknader om spilletillatelser og utbetaler royalties til rettighetshavere.

I manusbasen til Dramas finner du nærmere 3000 manustitler som du kan bestille for lesing eller fremføring. Dramas låner også ut noter og musikkmateriell til noen teaterstykker.

Det foregår et omfattende utviklingsprosjekt i Dramas, blant annet med fornyelse av den digitale plattformen. Dramas har fra mars 2017 to rådgivere i fulltidsstillinger samt en rådgiver i deltidsstilling. Nettsida fikk ny utforming i april 2017.

Høsten 2018 fikk Dramas et nytt saksbehandlingssystem med en abonnementsløsning. Fremføringssøknader og kontrakter vil her behandles helt digitalt.

  • For teatergruppene vil veien til å få fremføringsrettigheter være enklere og raskere.
  • Med nytt system vil det bli enklere for Dramas å gi god informasjon og regelmessige utbetalinger til rettighetshaverne.

Dramas er utviklet i kontinuerlig dialog med dramatikere, andre rettighetshavere, Teaterforleggerforeningen i Norden, Norske Dramatikeres Forbund og Norsk Oversetterforening. Fra 2019 driftes Dramas med midler fra Norsk Kulturrråd.

Vi har som ambisjon å stadig utvikle manusbasen med nye manus. Dramas tar gjerne imot nyskrevet dramatikk, både fra profesjonelle dramatikere og amatører! Send inn manus og noter

Dramas ønsker å ta vare på både rettighetshavere og teatergrupper. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra dere som bruker tjenestene til Dramas.

Les også

Teateralliansen.no