Hva er Dramas?


Dramas er et serviceorgan for amatørteatergrupper i Norge og er en del av virksomheten i Teateralliansen. Dramas formidler manus til lesning til teatergrupper, behandler søknader om spilletillatelser og utbetaler royalties til rettighetshavere.

I manusbasen til Dramas finner du nærmere 3000 manustitler, som du kan bestille for lesing eller fremføring. Dramas er utviklet i kontinuerlig dialog med dramatikere, andre rettighetshavere, Teaterforleggerforeningen i Norden, Norske Dramatikeres Forbund og Norsk Oversetterforening. Dramas låner også ut noter og singback-CDer til noen teaterstykker.

Det foregår et omfattende utviklingsprosjekt i Dramas, med blant annet fornyelse av den digitale plattformen. Nettsiden fikk ny utforming i april 2017, og et nytt saksbehandlingssystem er i emning.

Dramas har fra mars 2017 to rådgivere i fulltidsstillinger, samt to rådgivere i deltidsstillinger.

Vi har som ambisjon å gjøre manusbasen vår enda bedre ved å innhente nye manus, og Dramas tar gjerne imot nyskrevet dramatikk! Send inn manus og noter

Samtidig ønsker vi å ta godt vare på både rettighetshavere og teatergrupper. Det er viktig for Dramas å sørge for god informasjon og kommunikasjon med de som har nytte av våre tjenester.

Les også

Teateralliansen.no