Royaltysatser


Gjeldende satser for royalty per 1. januar 2017:

Norsk dramatikk inntil 60 minutter:

11% av brutto billettinntekter, minimum kr 425,- per forestilling.

Norsk dramatikk over 60 minutter:

11 % av brutto billettinntekter, minimum kr 670,- per forestilling.

Norsk musikkteater:

13 % av brutto billettinntekter, minimum kr 1.025,- per forestilling.

Verker av Thorbjørn Egner:

12 % av brutto billettinntekter, minimum kr 1000,- per forestilling.
Kortversjoner: kr 600,- per forestilling.
Leie av materiale (obligatorisk): kr 400,- per forestilling.

«Reisen til Julestjernen»:

11 % av brutto billettinntekter, minimum kr 1.220,- per forestilling. Leie av materiale (obligatorisk): kr 615,- per forestilling.

Utenlandsk dramatikk:

10 % av brutto billettinntekter, minimum kr 800,- per forestilling.

Norsk oversettelse av utenlandsk dramatikk:

2 % av brutto billettinntekter, minimum kr 425, - per forestilling.

Utenlandske musikaler:

16 % av brutto billettinntekter, minimum kr 1.800,- per forestilling.

Norsk oversettelse av utenlandske musikaler:

3 % av brutto billettinntekter, minimum kr 560,- per forestilling.

 

NB!

Royaltysatser varierer sterkt. Konkrete priser kan bare gis ved en formell søknad om oppførelsesrett. Merk at dette er anslag, og at satsene kan variere noe.