Noter og musikk til fremføring


Dramas har noter og singback-CD til en del teaterstykker, mens musikkmateriell til musikaler oftest håndteres via utenlandske forlag.

Dersom du ønsker å låne noter eller singback, må gyldig avtale om fremføringsrett være inngått med Dramas. I søknaden om fremføringsrett må du opplyse om du ønsker slikt materiell, og eventuelt når du ønsker det tilsendt.

Noter fra Dramas

I de fleste tilfellene kan vi sende deg notene digitalt, mens eventuell singback-CD må sendes i posten. Har du spørsmål om noter, ta gjerne kontakt via e-post. Husk å oppgi kontraktnummeret og postadressen notemateriellet skal sendes til.

Noter til utenlandske musikaler

For utenlandske musikaler formidler det eksterne forlaget som representerer originalrettighetene, noter og musikk. Forlaget sender i disse tilfellene også faktura for leie av materiellet.

Informasjon om noter i kontrakten din

Du må ha mottatt kontraktdokumenter før du kan få notene tilsendt. Prisen for leie av materiell varierer. Les kontraktdokumentene nøye. Merk at notemateriell som står spesifisert i kontrakten ofte sendes fra utlandet og ikke vil sendes deg før Dramas har mottatt din underskrevne/godkjente kontrakt.

Obligatorisk originalmusikk

For en del musikaler og andre musikkteaterstykker er forutsetningen for å innvilge fremføringsrett at dere leier og bruker originale noter.

Håndtering av fysisk eller digitalt musikkmateriell

Før forestilling
Dramas sender noter og/eller musikk digitalt eller i vanlig post, sammen med et utlånsdokument som opplyser om pris og frist for tilbakelevering av fysisk materiell.

Etter forestilling
Papirnoter og CD må returneres til Dramas innen fristen. Etter fristen gjelder vanlige purrerutiner. Dersom materiellet har blitt tildelt digitalt, må filene slettes etter fremføringen. Det gjelder også eventuelle kopier til bruk i fremføringsperioden.

Dramas fakturerer gebyr for leie av noter/musikk etter siste forestilling, sammen med royalties for fremføringen.