Noter og musikk til teaterstykket


Leie av noter og singback-CD

Dramas har noter og singback-CD til en del teaterstykker. Dette sendes oftest per post. Imidlertid er vi gang med digitalisering av notearkivet og kan i noen tilfeller sende deg notene digitalt. 

Når det gjelder musikaler der et eksternt forlag har originalrettighetene, vil du få tilsendt noter og orkestermateriell direkte fra forlaget.

Bestille noter fra Dramas

Har du spørsmål om noter, ta gjerne kontakt via e-post. Husk å oppgi kontraktnummeret og postadressen notemateriellet skal sendes til.

Informasjon om noter i kontrakten din

Du må ha mottatt kontraktdokumenter før du kan få notene tilsendt. Les kontraktdokumentene nøye. Merk at notemateriell som står spesifisert i kontrakten ofte sendes fra utlandet og ikke vil sendes deg før Dramas har mottatt din underskrevne kontrakt.

 

Etter at du har bestilt noter og CD

Du får notene og/eller CD tilsendt enten digitalt eller i vanlig post, sammen med et utlånsdokument. Her står det pris og tilbakeleveringsfrist. Papirnoter og CD må sendes tilbake til Dramas innen fristen. Digitale noter må slettes etter siste forestilling du har avtale for. Dramas fakturerer gebyr for leie av noter/CD etter siste forestilling.

 
Bestille noter og CD uten å fremføre teaterstykke

Dramas låner kun ut noter/singback i forbindelse med fremføring av et teaterstykke.

  

Bestille noter og CD før kontrakten er mottatt

I utgangspunktet må du ha kontrakt før du kan bestille notemateriell, men haster det, kan du ta kontakt med Dramas. Når notearkivet er ferdig digitalisert, vil det gå raskere å få notemateriell tilsendt.