Priser og faktura


Priser for manus, noter og fremføring i Dramas 2018

Hvor mye koster det å bestille manus til lesning fra Dramas?

For å kunne bestille manus til gjennomlesning, må du ha tilgang til et abonnement som koster 300,- kr for ett år per organisasjon (teatergruppe/skole/frigruppe). Du velger om du betaler med kort eller faktura (+kr 50,- i fakturagebyr). Med abonnement kan du bestille så mange manus til lesning som du ønsker. Den som administrerer abonnementet, kan legge til flere brukere som også kan bestille manus til lesning og fremføring på vegne av organisasjonen. (Min side/Organisasjon/Se detaljer/Administrer)

Hvor mye koster det å bestille noter og singback-CD? 

Det koster 240 – 650 kroner per forestilling å leie noter og singback-CD fra Dramas. Digitale noter sender vi elektronisk. Dersom materialet ikke er digitalisert, men må sendes i posten, kommer porto i tillegg.

Andre priser vil gjelde dersom materialet skal leies fra et eksternt forlag. Dette spesifiseres i kontrakten, og avhenger av materialets omfang og stykkets karakter. Vær oppmerksom på at det foreligge en gyldig avtale om oppførelsesrett før du kan få tilsendt noter og musikk.

Hvor mye koster det å fremføre et teaterstykke?

Det er royaltysatsene som avgjør prisen for å sette opp teaterstykket. Den konkrete prisen oppgis i kontrakten for oppførelsesrett, men en veiledende prisliste finner du under royaltysatser. Vær oppmerksom på at egen avtale og royaltysats tilkommer for oversettelsen hvis verket er oversatt. Dersom du planlegger å ta betalt for billettene, kan du ta utgangspunkt i forventet inntekt. Skal forestillingene derimot være gratis, gjelder minimumssatser.


Billettregnskap og faktura fra Dramas

Grunnlaget for fakturaen er billettregnskapet og royaltysatsene som er avtalt og oppgitt i kontrakten. I tillegg kommer eventuelt leie av noter og singback-CD. Etter siste forestilling må billettregnskapet for forestillingene sendes til Dramas. For søknader sendt i gammelt system, skal dette føres inn i skjema for billettregnskap som dere får tilsendt sammen med kontrakten. Husk å oppgi om faktura skal sendes til en annen postadresse enn den som er oppgitt i søknadsskjema for fremføringsrett.

Billettregnskap for fremføringssøknader i nytt system

For nyere søknader (sendt etter 27. august 2018, der du finner fremføringssøknaden på Min side), kan du levere billettregnskapet digitalt.