Faktura og priser


Les mer om faktura og priser for fremføring, noter og manus.

Faktura fra Dramas

Etter siste forestilling må du sende billettregnskapet ditt til Dramas. To-tre uker etter å ha mottatt dette, sender vi faktura til postadressen du oppga i fremføringssøknaden. Grunnlaget for fakturaen er billettregnskapet og royaltysatsene som er oppgitt i kontrakten.

Har du lånt noter og singback-CD fra Dramas, sender vi også faktura for leie av dette. Prisene er oppgitt i utlånsdokumentet som fulgte med forsendelsen. Der står også frist for retur av materiellet. 

Les alltid kontraktdokumentene nøye, og ta godt vare på dem. Husk å gi beskjed til Dramas hvis faktura skal sendes til en annen postadresse enn den som er oppgitt i søknadsskjemaet.

  

Priser i Dramas 2017

Hvor mye koster det å fremføre et teaterstykke via Dramas?

Prisene varierer etter hvilke royaltysatser som gjelder. Konkrete priser kan bare gis ved formell søknad om fremføring, men du vil få en pekepinn ved å se på royaltysatser. Ta utgangspunkt i forventet billettinntekt og antall forestillinger. Hvis du skal sette opp en gratis forestilling, gjelder minimumssatser. Porto og utleiepris for notemateriell kommer i tillegg.

Hvor mye koster det å bestille manus fra Dramas? 

Manus til lesning er gratis.

Hvor mye koster det å bestille noter/singback-CD?

Det koster kr 250–450,- per forestilling å leie noter og singback-CD fra Dramas. Porto kommer i tillegg. I noen tilfeller gjelder andre priser, men det vil da være spesifisert i kontrakten.