Priser og faktura


Priser for manus, noter og fremføring i Dramas 2017

Hvor mye koster det å bestille manus til lesning fra Dramas?

Det er foreløpig gratis å bestille manus til lesning hos Dramas. Dersom du er registrert bruker hos oss kan du bestille opptil 5 manus per gang. I løpet av året planlegger vi å gå over til en abonnementsordning som vil utvide denne grensen.

Hvor mye koster det å bestille noter og singback-CD? 

Det koster 240 – 650 kroner per forestilling å leie noter og singback-CD fra Dramas. Digitale noter sender vi elektronisk. Dersom materialet ikke er digitalisert, men må sendes i posten, kommer porto i tillegg.

Andre priser vil gjelde dersom materialet skal leies fra et eksternt forlag. Dette spesifiseres i kontrakten, og avhenger av materialets omfang og stykkets karakter. Vær oppmerksom på at det foreligge en gyldig avtale om oppførelsesrett før du kan få tilsendt noter og musikk.

Hvor mye koster det å fremføre et teaterstykke?

Det er royaltysatsene som avgjør prisen for å sette opp teaterstykket. Den konkrete prisen oppgis i kontrakten for oppførelsesrett, men en veiledende prisliste finner du under royaltysatser. Dersom du planlegger å ta betalt for billettene, kan du ta utgangspunkt i forventet inntekt. Skal forestillingene derimot være gratis, gjelder minimumssatser.


Faktura fra Dramas

Grunnlaget for fakturaen er billettregnskapet og royaltysatsene som er avtalt og oppgitt i kontrakten. I tillegg kommer eventuelt leie av noter og singback-CD. Etter siste forestilling må billettregnskapet for forestillingene sendes til Dramas. Dette skal føres inn i skjema for billettregnskap som dere får tilsendt sammen med kontrakten. Husk å gi beskjed til Dramas dersom faktura skal sendes til en annen postadresse enn den som er oppgitt i søknadsskjema for fremføringsrett.