Søk om fremføringsrett


For å søke om fremføringsrett, må du logge inn og søke opp manuset du skal fremføre. Klikk på manustittelen, velg knappen «Bestill til fremføring». Fyll ut søknad, lagre og send!

Dramas rettighetsklarerer manus og noter, utbetaler royalty til rettighetshavere og sikrer dermed at norske amatørteaterproduksjoner unngår erstatningskrav, politianmeldelse eller at forestillingen blir stoppet grunnet ulovlig fremføring. Her kan du lese mer om hvordan du søker om fremføringsrett.

Hvordan søke om fremføring?

Du må være registrert bruker og logge inn for å søke om fremføringsrett. Søk opp manuset du vil fremføre, klikk på tittelen og på «Bestill til fremføring». I handlekurven oppretter du søknad om fremføring. Du må fylle ut og lagre skjemaet før du kan sende din bestilling. Du mottar deretter bekreftelse fra Dramas på din e-post.

Hvorfor søke om fremføring?

Alle som har vært med på å skape et åndsverk, enten det er en dramatiker, en komponist, en bearbeider eller en oversetter, er rettighetshavere som har krav på vederlag (royalties) for jobben de har gjort. For å ha lov til å fremføre et manus offentlig, må teatergruppen din ha skriftlig kontrakt med rettighetshaver(-e) eller deres representanter. Når du søker fremføringsrett via Dramas, sørger vi for å utarbeide avtaler og utbetale royalties etter forestillingen. Du slipper administrasjonen rundt dette, og med rettighetene i orden kan du være sikker på at forestillingen kan gjennomføres som planlagt.

Hva regnes som en offentlig forestilling?

En forestilling regnes som offentlig hvis den er åpen for publikum, enten det kreves inngangspenger eller ikke. Unntakene er om manus fremføres i undervisning eller internt i teatergruppen. Hvis teatergruppen for eksempel inviterer foreldre og søsken, regnes forestillingen som offentlig.

Det kreves skriftlig kontrakt for offentlig forestilling, og amatørteatergrupper kan søke om fremføring via Dramas.

Hvor lang tid tar det før jeg får svar på søknaden?

Her kan du se hvor lang saksbehandlingstid Dramas har. Husk å søke i god tid! Kontraktdokumenter for fremføring sendes til postadressen du har oppgitt i søknaden. Ta godt vare på kontraktdokumentene og les dem nøye. Vi anbefaler å bestille manus til lesning, slik at du har det tilgjengelig mens du venter på fremføringsrett.

Hva skjer etter at jeg har fått godkjent søknad om fremføring?

Du får kontraktdokumentene med et skjema for billettregnskap tilsendt i posten.Send kontrakt(-ene) underskrevet til Dramas per post. Husk å ta godt vare på dokumentene. Hvis du mangler manus til lesning, ta kontakt med Dramas eller bestill manus til lesning. Med kontrakt for fremføring har du lov til å bruke manuset i fremføringen(-e) som er oppgitt i kontrakten. 

Hvordan brukes billettregnskapsskjemaet?

Skjema for billettregnskapet sender vi deg sammen med kontraktdokumentene. Etter siste forestilling fyller du ut inntekt per forestilling og sender oss billettregnskapet. Dette utgjør grunnlaget for fakturaen du får tilsendt fra Dramas i etterkant av fremføringen.

Hvordan leier jeg noter og CD?

Les kontraktdokumentene nøye, i noen tilfeller omfatter de notemateriell. Dramas har noter til enkelte teaterstykker. Når det gjelder musikaler, er det ofte eksterne forlag som sender deg orkestermateriell. Ta kontakt med Dramas om du er i tvil.

Får jeg automatisk tilsendt manus til lesning?

Nei. Hvis du ikke allerede har lesemanus, kan du bestille manus til lesning slik at du har tilgang på det mens du venter på godkjent fremføringssøknad.